Yazı Detayı
14 Mart 2020 - Cumartesi 14:01 Bu yazı 5607 kez okundu
 
TEMİZ ENERJİ KOOPERATİFLERİ
Erhan DOĞAN
erkamhan@gmail.com
 
 

Gelişmişlik düzeyiniz, ürettiğiniz ve tükettiğiniz enerjiyle paralellik gösterir. Daha öncelerde tükenen ve doğaya zarar veren kaynaklar enerji üretimi için kullanılırken, son on yıllarda yenilenebilen ve çevre dostu bir diğer adıyla temiz enerji kaynakları kullanılmaktadır. Fakat temiz enerji üretimi teknoloji ürünü olduğundan eski tip enerji üretimlerine görece daha maliyetlidir. Genel olarak hem Türkiye’de hem de dünya genelinde temiz enerji üretimi sermaye sahiplerinin elinde. Alternatif olarak ise ülkemizde henüz var mı bilmiyorum ama enerji kooperatifleri kuruluyor. Yani sermaye sahipleri yerine toplumun daha geniş kesiminin katılımı ve yardımlaşması ile kurulan kooperatifleşme temiz enerji piyasasında dünya da hızlı bir şekilde çoğalıyor. Kooperatif iş modeli, bireylerin maliyet, risk ve sorumluluklarını paylaşarak, kendi başlarına girişemeyecekleri fazla maliyetli olan yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirebilmelerini olanaklı kılmaktadır.

   Avrupa’da kurulan kooperatifler üyelerine gelir getirmesinin yanında genel olarak kırsal kesimlerde kurulduğu için üyelerin enerji ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamış, geliştirdikleri yenilenebilir enerji teknolojisi sayesinde elde edilen kârlarla tarım ve hayvancılığı geliştirecek yeni iş alanlarına girmişlerdir.

   Bu kooperatif türleri genel olarak Almanya, Avusturya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka’da oldukça yaygındır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa kentinde gerçekleştirilen bir çalışma, küçük ölçekli bir rüzgâr projesinin gerçekleştirildiği bir köyde sağlanan ekonomik yarar, aynı alanda yapılan büyük ölçekli devlet yatırımlarına göre beş kata varan daha fazla fayda sağlamıştır. Yerinde şantiye istihdamı, enerji tesisinin kurulacağı alanın kooperatif üyelerinin arazisi olması, verilen teşvik ve ticaret ağının gelişmesi ile oluşan gelir kaynakları bölge halkı için daha faydalı olmuştur. Yapılan araştırmalarda bu tip kooperatiflerin toplumların uyumlu çalışmaları ve karar verme süreçlerinin daha paylaşımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin, İngiltere'deki Vadi Rüzgâr Kooperatifi üyeleri projeye dahil olmaları nedeniyle toplum için daha fazla duyarlılık hissettiklerini belirtmişlerdir. Sermaye gerektiren bir iş olması nedeniyle genel olarak diğer kooperatiflerin aksine temiz enerji kooperatiflerinde gelir düzeyi diğer kooperatifleri üyelerinden bir miktar fazla ve eğitim seviyesi daha yüksektir. Almanya ile ilgili yapılan çalışma sonuçlarına göre, yenilenebilir enerji kooperatif üyelerin önemli bir bölümü üniversite mezunu, aylık geliri 2.500.- Euro üzeri, 35 yaş üzeri erkek üyelerden oluştuğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, bayanlar, eğitim düzeyi daha alt seviyede olanlar ile 35 yaş altı gençler (11.66) bu kooperatiflerde daha düşük bir oran ile katılım sağlamaktadırlar. Avrupa’da kurulan kooperatiflerin üyesi genel olarak ortalama 200 kişi ve öz sermayeleri ise 2 milyon Euro civarındadır. Türkiye’de en büyük problem ise öz sermaye olacaktır.   

 
Etiketler: TEMİZ, ENERJİ, KOOPERATİFLERİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.