Diğer Yazarlar

Said Nursi ER

Karacabey gençlik çalıştayı başlıyor

Ahmet KUDU

Kenardan baka kaldın

Nureddin ÇINAR

Hangi seçmen ne ister?

Enes ZİYA

Bir öğretmen olarak Hz. Peygamber

Serkan ÖKÇE

CEHENNEME DAİR

Burak Can ÇELİK

Fransa'daki olaylar

Yasin KESKİN

Karacabey ve yerel seçim

Barış ERDİNÇ

İttifakların ızdırabı...

Bilal TAŞ

Sözde Millet İttifakı!

Zübeyir DEMİRKAYA

Seni Çok Sevdim Ya Rasülallah!

Erhan DOĞAN

İsrail neden bu kadar rahat?

Fatma Nur ÇALIŞIR

Bilinen en büyük mucize anne sütü

YAZARLAR

Tüm Yazıları Enes ZİYA

Hidayete karşı dalalet

09.10.2018 12:10

Aç kurtların bir sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve iktidar hırsının dinine verdiği zararından daha büyük değildir. 
     İnsanlığın görmesi gereken tek şey; “İslam” gerçeğidir. İslam olmadan mutluluk, huzur olmaz. Çünkü İslam; ahlak, adalet, refah ve kalkınmadır. 
      İslam’ın hak anlayışını esas almayan bir ahlaktan, adaletten, refah ve kalkınmadan hayır gelmez. 
     İslam; Cenab-ı Hakk’ın yarattığı insana teklif ettiği saadet yoludur. İslam’dan başkası ne varsa, bunların hepsi sapıklıktır.          Sapıklık; din ve düzen olarak İslam’dan kopmak, batıl din ve düzenlere yakınlaşmaktır. 
     Yaşadığımız çağda, sapıklığı kendisine yol edinenler; müşrik Hıristiyanlar, inkârcı ve ırkçı Yahudiler ile işbirlikçi münafıklardır. Kur’an bize bu üç zümreyi açık ve anlaşılır bir şekilde tanıtmaktadır. “İşte onlar, hidayete (İslam’a) karşılık dalaleti (sapıklığı) satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.” 
     Sapıklık; Cenab-ı Hakk’ın kulları için çizdiği adalet ve zulüm, hayır ve şer, helal ve haram, iktisat ve israf, ahlak ve edep sınırlarını aşmaktır. Bu sınırları aşmanın hiçbir insana ve topluma bir faydası yoktur. 
    Kur'anın ifadesiyle “…Bu söylenenler (Kur’an’da bildirilenler) Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını (kanunlarını) aşarsa işte onlar zalimlerdir.” Allah’ın koyduğu bu sınırları aşmak azaptır.  
    “Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” 
    “Ey iman edenler; eğer kitap ehlinden herhangi bir gruba boyun eğerseniz, imanınızdan sonra sizi çevirip kâfirler haline getirirler.”