Diğer Yazarlar

Yasin KESKİN

Karacabey'de hayatı çekilmez hale getiren kural tanımazlık

Enes ZİYA

İki musibet

Ahmet KUDU

Biz kime küseceğiz

Nureddin ÇINAR

Türkiye'ye karşı birleşenler

Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU

TAKDİRLİK KARNELER Mİ KARAKTERLER Mİ?

Didem SARIBAŞ

Bayramda Tatlı Yiyebilir miyiz?

Ziya ERBİR

Nefisle mücadele

Said Nursi ER

Bismillah diyerek yola çıktım

Erhan DOĞAN

BABA OLAN DEVLETTEN HİZMETKÂR DEVLETE

Nuri DEMİR

Örnek müslüman

Burak Can ÇELİK

MİKRO SİYASET

Serkan ÖKÇE

Uygarlık ve Kentleşme

YAZARLAR

Tüm Yazıları Enes ZİYA

Hidayete karşı dalalet

09.10.2018 12:10

Aç kurtların bir sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve iktidar hırsının dinine verdiği zararından daha büyük değildir. 
     İnsanlığın görmesi gereken tek şey; “İslam” gerçeğidir. İslam olmadan mutluluk, huzur olmaz. Çünkü İslam; ahlak, adalet, refah ve kalkınmadır. 
      İslam’ın hak anlayışını esas almayan bir ahlaktan, adaletten, refah ve kalkınmadan hayır gelmez. 
     İslam; Cenab-ı Hakk’ın yarattığı insana teklif ettiği saadet yoludur. İslam’dan başkası ne varsa, bunların hepsi sapıklıktır.          Sapıklık; din ve düzen olarak İslam’dan kopmak, batıl din ve düzenlere yakınlaşmaktır. 
     Yaşadığımız çağda, sapıklığı kendisine yol edinenler; müşrik Hıristiyanlar, inkârcı ve ırkçı Yahudiler ile işbirlikçi münafıklardır. Kur’an bize bu üç zümreyi açık ve anlaşılır bir şekilde tanıtmaktadır. “İşte onlar, hidayete (İslam’a) karşılık dalaleti (sapıklığı) satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.” 
     Sapıklık; Cenab-ı Hakk’ın kulları için çizdiği adalet ve zulüm, hayır ve şer, helal ve haram, iktisat ve israf, ahlak ve edep sınırlarını aşmaktır. Bu sınırları aşmanın hiçbir insana ve topluma bir faydası yoktur. 
    Kur'anın ifadesiyle “…Bu söylenenler (Kur’an’da bildirilenler) Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını (kanunlarını) aşarsa işte onlar zalimlerdir.” Allah’ın koyduğu bu sınırları aşmak azaptır.  
    “Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” 
    “Ey iman edenler; eğer kitap ehlinden herhangi bir gruba boyun eğerseniz, imanınızdan sonra sizi çevirip kâfirler haline getirirler.”