Son Haberler

BURSA TÜRK KIZILAY'IN BAĞIŞ STANTLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Ramazan'ın bereketi Keles'i sardı

Hemşehri Dernekleri iftar sofrasında buluştu

CHP'li Sarıbal, geyik avına tepki gösterdi

ÇARPICI KÜLTÜRLERİN ÜLKESİ PAPUA YENİ GİNE!

Yaşlılık değil ikinci ergenlik

İyiliği emr, kötülükten nehy etmek

Rasulullah İsrâiloğulları’nı helâke sürükleyen sebeplerden birinin de “emir bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-münker” görevini terk etmeleri olduğunu anlattı.

Rasulullah İsrâiloğulları’nı helâke sürükleyen sebeplerden birinin de “emir bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-münker” görevini terk etmeleri olduğunu anlattı. Öyle ki onlardan bir adam kötülük yapan birini gördüğünde ona önce, “Allah’tan kork ve bu yaptığından vazgeç. Çünkü bu sana helâl değildir.” diyor fakat ertesi gün yaptığı kötülükten vazgeçmediğini görse de bu durum onunla olan ilişkilerini devam ettirmesine engel olmuyordu. Bu vurdumduymazlıkları sebebiyle Allah Teâlâ onları birbirine benzetti. Kötülükleri çoğaldığı, isyan ettikleri ve Allah’ın koyduğu sınırları aştıkları için peygamberleri
tarafından da lânetlendiler. Onların bu hâlleri inananlara bir ibret olarak Kur’an’da yerini almıştı. Bu âyetleri uzun uzun okuyan Allah Resûlü, İsrâiloğulları’nın kendi sonlarını nasıl kendilerinin hazırladığını ortaya koyduktan sonra oturduğu yerden doğrularak tüm dikkatleri üzerine topladı ve ashâbına şu hayatî mesajı verdi: “Dikkat edin. Allah’a yemin olsun ki, siz (ya) iyiliği emreder/teşvik eder kötülükten menedersiniz/uzaklaştırırsınız, zalimin elinden tutup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzere tutarsınız (ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur).”

    Ma’rûf ve münker kelimelerine yüklenen bu geniş anlamlar doğrultusunda “iyiliği tavsiye/teşvik etme ve kötülükten sakındırma/uzaklaştırma” şeklinde tercüme edilen “emir bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-münker” de çok geniş bir kapsamda düşünülmüştür. Kur’ân-ı Kerîm’de dokuz defa tekrarlanan
bu ifadenin herhangi bir söz veya fiille kayıtlanmaması bu fikri desteklemektedir. Dolayısıyla en genel anlamda, “Allah Teâlâ’nın rızasına ve insanların hayrına uygun olan her türlü şeyi teşvik edip, O’nun razı olmayacağı her türlü söz ve fiilden sakındırmak/uzaklaştırmak.” olarak anlaşıldığında,
insanlığa bir “uyarıcı” olarak gönderilen Hz. Peygamber’in ashâbına söylediği bütün sözlerin, emir ve nehiylerin, tavsiye ve ikazların tamamını “emir bi’l-ma’rûf ve nehiy ani’l-münker” çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.

   Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de Müslümanlara hitaben, “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder/teşvik eder, kötülükten alıkoyar/ uzaklaştırırsınız ve Allah’a inanırsınız...” buyurmuştur.

    Allah Resûlü de bu vasfın imanla olan sıkı ilişkisini vurgulamıştır. “Bir kötülük gören kişi, eli ile değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise dili ile değiştirsin. Buna da
gücü yetmezse kalbi ile (o kötülüğe) tavır koysun (onu hoş görmesin). Ve bu da imanın asgarî gereğidir.
” buyurmuş, yapılan kötülükten rahatsızlık duymayan kişinin kalbinde ise zerre kadar imanın bulunmadığını ifade etmiştir.

Sağlık

GEÇMEYEN AĞRI DEPRESYONA SEBEP

Sağlık

Ergenlikte sigara, MS riskini artırıyor

Sağlık

Beyin kanseri erkekleri daha çok etkiliyor

Sağlık

GÖZ'DE YAZ RİSKLERİNE KARŞI 8 ALTIN ÖNERİ