Diğer Yazarlar

Yasin KESKİN

Karacabey'de hayatı çekilmez hale getiren kural tanımazlık

Enes ZİYA

Yüce kitabımız Kur'anı Kerim

Ahmet KUDU

Sevgiler cüce kaldı

Nureddin ÇINAR

Kayyum belediyeciliği nereye kadar?

Muhammed Rıdvan SADIKOĞLU

SÖYLEM DEĞİL EYLEM 

Didem SARIBAŞ

Bayramda Tatlı Yiyebilir miyiz?

Ziya ERBİR

Nefisle mücadele

Said Nursi ER

Bismillah diyerek yola çıktım

Erhan DOĞAN

BABA OLAN DEVLETTEN HİZMETKÂR DEVLETE

Nuri DEMİR

Örnek müslüman

Burak Can ÇELİK

MİKRO SİYASET

Serkan ÖKÇE

Uygarlık ve Kentleşme

YAZARLAR

Tüm Yazıları Ziya ERBİR

Allah yolunda nöbet tutmak

31.01.2019 11:16

Hz. Aişe - radıyallahu anha-'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. 
- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem - Medine'ye hicret ettiği zaman düşman taarruz'un dan endişe ederek bir gece uyuyamamıştı ve:
 -Keşke ashabımdan elverişli bir kişi beni muhafaza etseydi, demişti. Tam bu sırada ansızın bir silah sesi işittik. Bunun üzerine Rasûlullah 
- O kimdir, diye seslendi.  O kişi: 
- Ben Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ım ya Rasûlullah, dedi. 
Resulullah:
- Sana ne oldu ki diye sordu. Sa'd:
- Gönlüm de hayatınız hakkında bir endişe uyandı da sizi muhafaza için geldim, diye cevap Verdi.
Hzret-i Aişe demiştir ki: Bunun üzerine Rasûlullah, Sa'd İbn-i Ebi Vakkas'a dua etti, sonra uyudu.
 Hzret-i Aişe'nin bu hadisinden:
1-Devlet reisine karşı bir suikast sezilirse onun hayatını korumanın millete borç olduğu.
2- Düşmandan Hazer (korunma) etmenin meşruiyeti.
3- Esbaba tevessülün tevekküle mani olmadığı, hükümleri istinbat edilmiştir. 
 Çünkü esbaba tevessül zahire, bedene, tevekkül ise kalbe taalluk eden ayrı ayrı şeylerdir.
 Ebu Hureyre - Radıyallahu anh-dan Nebi – sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
    “Altın, gümüş ve libasın Kulu olan kişiler sürünsün, kahrolsun. Böyle menfaat düşkünü kişiyi istediği hayrın bedeli Allah tarafından verilirse memnun olur, verilmezse Allah'ın takdirine de kızar. Böyle menfaat düşkünü sürünsün. Hüsrana yuvarlansın! Vücuduna diken batsın da cımbız ile çıkaran bulunmasın!”
   Sehl ibn-i Sa'd es-saidi - radıyallahu anh-'den rivayet olduğuna göre Resulullah - sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle demiştir:
    “Bir gün Allah yolunda Serhad muhafazasına bağlı bulunmak (sevabı) dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır.
    Sizden birinizin kamçısının cennetten işgal ettiği az bir yerde dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır şüphesiz birinizin akşamleyin herhangi zaman da yürüyüşü-ki kul bu yolu Allah yolun da yürür yahut sabahleyin bu niyetle yürüyüşü de dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır (Tecrid-i   Sarih Tercümesi, 8/278)
   Sa'd ibn-i ebi vakkas'ın oğlu Musab'dan rivayet olunduğuna göre:
   Babam sa'd diğer ashaba kıyasen kendisinde bir imtiyaz tasavvur ederdi. Çünkü sa'd şecaalli idi zengin idi Bunun üzerine Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem:
-Siz ancak zayıflarınızın duası sayesinde Mansur (yardım görmek) ve merzuk (rızıklanmış) olursunuz, (Tecrid-i Sarih tercümesi 8/279) buyurdu. 
   Ebu Musa El eş'ari 
   Rasulullah-sallallahu aleyhi ve sellem'in  “Aniyi yani eseri düşman elinden (esaretten )kurtarınız aç olan ziruhu doyurunuz hastayı ziyaret edip halini hatırını sorunuz.” buyurduğunu rivayet etmiştir. Din kardeşini esaretten kurtarmak Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir.  Esirlerini kurtarmayan İslam ictimai heyeti günahkar olur.
   Keza aç insanı ve aç hayvanı da doyurmak farzdır. Yine hasta bir mümini ziyaret, hatırını ve neye ihtiyacı bulunduğunu sormak ve mümkün olan muavenette (yardımda) bulunmak da farz-ı kifayedir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi 8/468)