Haber Detayı
08 Nisan 2020 - Çarşamba 13:13
 
Narhın: Vatan Partisi türk ulusunun emrindedir
Vatan Partisi İlçe Başkanı Rıfat Narhın bir yazılı açıklama yaptı. Narhın; "üzülerek görüyoruz ki; iktidar ve muhalefet çene yarışında. İktidarın yaşanan krize gerçek,kalıcı ve tam anlamıyla halkımız için çözümleri yok. Muhalefette çözümü olmadığı gibi muhalefet etmek adına akıl dışı söylem ve eylemlerde bulunmaktadır.
SİYASET Haberi
Narhın: Vatan Partisi türk ulusunun emrindedir

Vatan Partisi İlçe Başkanı Rıfat Narhın bir yazılı açıklama yaptı. Narhın; "üzülerek görüyoruz ki; iktidar ve muhalefet çene yarışında. İktidarın yaşanan krize gerçek,kalıcı ve tam anlamıyla halkımız için çözümleri yok. Muhalefette çözümü olmadığı gibi muhalefet etmek adına akıl dışı söylem ve eylemlerde bulunmaktadır. Yaşanan ekonomik ve covid19 krizinde birleştiricilik yerine ayrıştırıcılığı seçiyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin sorunları onların atışma alanı değildir. Ortak nokta, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Ulusudur. Bir dayanışmayı bile beceremeyen iktidar ve muhalefet partilerinin Türkiye Cumhuriyetinin hükümeti olabilme özelliği yoktur,kalmamıştır. " diyerek açıklamasına başladı.

   Narhın, Vatan Partisinin çözüm önerilerini şöyle açıkladı.

   " TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 23 Mart 2020 tarihinde corinavirüsle mücadele kapsamında (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bir genelge yayınladı. Toplu çalışılan fabrika ve büro gibi yerlerde alınması gereken önlemler sıralanıyor. Yerinde düşünceler. Ancak hayata geçmesi ve işyerlerinde salgını önlemesi mümkün görünmüyor.Bakanlık önlemleri sadece işveren, işyeri doktoru, iş güvenliği uzmanı ve varsa temsilciden oluşan heyetlere bırakmaktadır. Uygulamayı denetlemek için görevlendirilen bir devlet birimi söz konusu değil. Uygulanmaması halinde bir yaptırım söz konusu değil. Temenniler manzumesi niteliğinde.

   Oysa toplu çalışılan yerlerde sadece bir kişinin virüse yakalanması, hem oradakileri, hem de onların ailelerini tehdit eden katlamalı bir sorun olacaktır. Durum, sokağa çıkan birinin taşıdığı riskten çok daha fazla ciddidir."

   Narhın sorumluluk paylaşımında görev paylaşımı yapılmasını belirterek açıklamasına şöyle devam etti.

   "Bakanlık fabrika, atölye ve bürolarda salgını önlemede, mülki amirleri ve belediye başkanlıklarını yetkilendirmeli ve sorumlu kılmalıdır.İş müfettişlerinin sayısının hızlı bir denetim için yetmediği ortadadır. Olağanüstü dönemler olağanüstü tedbirler gerektirir. Görevi ve yetkisi tanımlanmış yeterli sayıda “fahri müfettiş”, zaman geçirilmeden devreye sokulabilir.İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, işverenin ücretli çalışanıdırlar. Bu nedenle görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri mümkün olamıyor. İşverenlerden sağlanacak primlerle bir fon kurulması, işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının ücretlerini işverenden değil, bu fondan alması sağlanmalıdır. Aksi halde bakanlık genelgeleri de, iş güvenliği de, işçi sağlığı da sözde kalacaktır, kalmaktadır.

   Sektörleri, iş türlerini ve üretim koşullarını tanıyanlar bilir ki, sağlığa uygun olmayan kimi işyerleri, sosyal mesafenin mümkün olmadığı kimi çalışma koşulları söz konusudur. Yüzde 34’e varan kaçak işçi de kayıt dışı işletmelerde ve sağlıksız koşullarda çalışmaktadır.Sayıları üç milyonu geçen yabancı kaçak işçilik de dikkate alındığında, çalışma koşullarını ve işçinin karşı karşıya olduğu virüs riskini anlamak mümkün olabilir.Sadece kayıt dışı işçiliğin olduğu yerlerde değil, orta ve küçük işletmelerin büyük kısmında da, üretim alanları, servis, yemekhane, soyunma odası, dinlenme odası, tuvalet gibi alanlarda sosyal mesafenin ve yeterli hijyenin sağlanabilmesi, işçi sağlamca eğitilse dahi yetmeyebilir."

   Narhın Vatan Partisinin öneri ve çözümlerini şöyle sonlandırdı."Toplumla ilişkinin yoğun olduğu işlerde, örneğin kargo, market ve banka çalışanları, elektrik, su ve doğalgaz sayaç okuma görevlilerinin kendileri de virüse karşı korumasızlar, virüsün yayıcısı olma riskini de taşımaktalar. Bu tür çalışma koşullarını özel olarak ele almak gerekmektedir.İtalya’da bütün fabrikaların durdurulması da düşünülürse, sonuç alıcı önlemlere gerek olduğu açıktır.Kamuda çalışmanın en alt seviyeye düşürülmesini gerekli kılan zorunluluk, özel sektörde de “elzem olmayan mal ve hizmetlerde” bir süre üretime ara verilmesini, nöbetleşe çalışma, yarım zamanlı ve uzaktan çalışma gibi seçeneklerin devreye sokulmasını gerektirmektedir. Üretimi-hizmeti sürdürmek durumunda olan işyerlerinde, Bakanlığın “İşyerlerinde Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler” başlıklı genelgesinin tavizsiz uygulanması sağlanmalı. Hamile, süt izni kullanan, engelli, 50 yaş ve üzerindeki çalışanlar, 12 yaşından küçük çocuğu olan anne veya babadan biri, ücretli izinli sayılmalıdır.Tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi ve acil durum planları yenilenmeli, tüm çalışanlara virüs salgını bilgilendirmesi ve eğitimi yapılmalıdır. İşyerlerinde koronavirüs testinin yapılması dahil tüm sağlık önlemleri arttırılarak azami düzeye yükseltilmelidir. İşyerlerinin büyük kısmında işçilere maske, sabun, eldivenin hala verilmediği, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının dikkate alınmadığı bilinerek bakanlık genelgesinin süratle uygulanması sağlanmalıdır."

Kaynak: (KH) - Haber Merkezi Editör: Ayhan FİDAN
Etiketler: Narhın:, Vatan, Partisi, türk, ulusunun, emrindedir,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.